Spring naar inhoud

Agenda

 • ma
  09
  jul
  2018
  14:30OLVG-West

  Vanaf 2019 zal de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed worden in de basisverzekering. Hier liggen veel kansen voor diëtisten. Daarom besteden we de komende TOAD vergadering graag aandacht aan het PRISMA programma.

  GLI is een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie wordt in de vorm van een programma aangeboden (zowel individueel, als in een groep).

  Het PRISMA programma kan een onderdeel zijn van GLI. PRISMA staat voor PRo-actieve, Interdisciplinaire, Self-Management. Iedereen met een (verhoogd risico op) chronische ziekte heeft recht op het maken van eigen keuzes met betrekking tot leefstijl en omgang met ziekte. De PRISMA methode creëert middels groepseducatie de voorwaarden dit weloverwogen te doen; door het geven van eerlijke en volledige informatie in 2 dagdelen, het creëren van interne motivatie en het werken naar een concreet eigen actieplan.

  Sabine de Groot, Sanaa Bouras-El Mallali en Esther Pekel verzorgen op 9 juli een interactieve kennismaking met de PRISMA methode. Dit is zeker niet alleen interessant voor diëtisten die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg. Voor elke diëtist die patiënten begeleid met een chronische ziekte zal dit een nuttige middag zijn.

  Meer info
  factsheet PRISMA
  www.focusopzelfzorg.nl en prismacursus.nl

  Programma

  14:30               Opening
  14:45 Kennismaking met PRISMA – Brandende vragen
  15:00 Theorie en filosofie van PRISMA
  15:20 3-4 Workshops (100 kcal beweegspel, 100 kcal spel, zoutspel, invullen gezondheidsprofiel en actieplan)
  15:50 PAUZE
  16:20 Ervaringen workshops

  PRISMA Materialen en websites

  16:30 PRISMA in eigen setting
  16:40  Brandende vragen en afsluiten
  16:50 TOAD bestuur: terugkoppeling rond acties na vorige vergadering over het zorgpad oncologie