Spring naar inhoud

Over TOAD

TOAD heeft als doel de transmurale samenwerking tussen diëtisten werkzaam in de 1e, 2e en 3e lijn te versterken, zodat patiënten goede zorg op een drempelloze manier krijgen.

Hoe?
Elkaar beter kennen en casuïstiek delen tijdens bijeenkomsten zijn twee manieren om dat te bereiken. Bovendien levert deelname aan een TOAD bijeenkomst je 3 punten op voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wanneer?
Afgesproken is om de TOAD-bijeenkomsten een- à tweemaal per jaar te laten plaatsvinden en om het inhoudelijk thema te variëren.

Wie?
TOAD is een regio van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)Opent in een nieuw venster en heeft 140 leden; naar de actuele ledenlijst van TOAD.

Bestuur TOAD
Het regiobestuur bestaat uit de volgende leden:

Agnes Grimmerink
Sinds 2009 werk ik met veel plezier voor de organisatie Amstelring (voorheen Osiragroep) in een aantal verpleeghuizen in het centrum van Amsterdam (Rietvinck, De Klinker, Makroon, De Bogt). Mijn eerste activiteit binnen Amstelring was de implementatie van de SNAQ-RC binnen de gehele organisatie. Mooi om te zien dat sinds die tijd de voedingstoestand van de cliënt -en indirect de vakgroep diëtetiek- beter in beeld is. Ik ben namens de V&V setting lid van het bestuur van TOAD.
Ginette van Lienen
Ik ben in oktober 2017 Anneke Huijgen opgevolgd als bestuurslid van TOAD. Ik werk al lang als diëtist in OLVG en ben daarnaast kwaliteitsmedewerker van onze afdeling. Patiënten ‘reizen’ steeds meer tussen verschillende instellingen binnen Amsterdam en goede overdracht is daarbij onontbeerlijk. Ik zet mij graag in voor een nog betere samenwerking in deze regio en hoe wij nog meer gebruik kunnen maken van elkaars deskundigheid en kennis.
Chantal Pleune
Ik heb een eigen praktijk en werkte bij het Slotervaart ziekenhuis en nu in het OLVG. Ik ben jaren betrokken geweest bij het 1e, 2e, 3e lijns overleg in regio Amsterdam. Dat er bij het bestuur van TOAD gezocht werd naar een diëtist werkzaam in de 2e lijn, leek mij een goede gelegenheid om aan te haken. Ik vind het belangrijk dat je als diëtist elkaar weet te vinden voor samenwerking en overleg. Immers dat komt de kwaliteit van de (patiënten)zorg immers enkel ten goede!
Roos Klaver
In 2014 ben ik als diëtist bij MalnuCare aan de slag gegaan in regio Alkmaar en Den Helder. Met veel plezier behandel ik ondervoede patiënten. Het geeft mij voldoening als iemand weer zelfstandig kan functioneren en is aangesterkt met behulp van de adviezen. Sinds vorig jaar ben ik nu ook teamleider in Noord-Holland en richt ik mij als diëtist op regio Noord-Holland West. Tevens ook voor mijn eigen praktijk. Samen met de diëtisten van MalnuCare zetten wij ons in voor de ondervoede patiënten in de eerstelijn. Ik hoop dat ik als eerstelijns diëtist iets kan betekenen binnen het bestuur van TOAD. Samenwerking en korte lijnen komt de behandeling van de patiënten ten goede.
  Hinke Kruizenga
Ik ben diëtist-onderzoeker in het Amsterdam UMC en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek. Transmurale samenwerking is essentieel voor goede zorg. TOAD is voor het Amsterdam UMC een mooie manier om meer samen te werken met collega’s uit andere ziekenhuizen en sectoren van de zorg. Ook bij mijn andere werkgever, de NVD, staat transmurale samenwerking hoog op de agenda.
Raoul Buiter
Ik werk vanuit mijn zelfstandige praktijk in de eerste lijn in Amsterdam. Daarnaast ben ik voorzitter van een coöperatieve vereniging Diëtistengroep Amsterdam, waar dertien zelfstandige praktijken bij zijn aangesloten. Met deze petten zet ik mij ten volle in om meer en beter transmuraal met elkaar samen te werken. Zeker nu er steeds meer verschuiving plaatsvindt van zorg van de tweede naar de eerste lijn en de zorg steeds complexer wordt. Samen vertegenwoordigen we een schat aan kennis, ervaring en vaardigheden waar de patiënt optimaal van kan profiteren om lang zelfstandig te kunnen functioneren. Samenwerken vraagt vertrouwen en inzicht in elkaars werkwijze. Door - onder andere - het bespreken van casuïstiek willen we als TOAD een impuls aangeven.